IHC IQIP ziet toekomst in ontwikkeling BLUE Piling Technology

09 april 2019

IHC IQIP zet in op de toekomst van de Offshore Wind markt en zet de volgende stap in de ontwikkeling van de BLUE Piling Technology. Het bedrijf investeert in deze innovatieve techniek waar zij veel toekomst in ziet en bundelt de krachten met Jasper Winkes, de ontwikkelaar van de hamer met de BLUE Piling Technology. Hiermee kunnen heipalen voor windmolenparken op zee worden geplaatst door middel van waterkracht in plaats van met een traditioneel stalen heiblok.

 

Logische stap

BLUE Piling is volgens IHC IQIP een logische stap in de verdere ontwikkeling en groei van de Offshore Wind markt:

• De opschaling van de energiemarkt naar steeds grotere turbines (van 8 naar 10 en 12 megawatt) en waterdieptes, leidt tot grotere monopalen. Dat vraagt om een nieuwe heitechniek. Met de BLUE Piling Technology kunnen niet alleen grotere monopalen gei╠łnstalleerd worden, de techniek reduceert ook de vermoeiing in de heipaal.

• De BLUE Piling Technology levert een belangrijke geluidsreductie door het geluid bij de bron aan te pakken waardoor andere maatregelen, die bij andere conventionele heitechnieken worden gebruikt, overbodig zijn.

•  Stiller heien levert bovendien minder overlast voor het milieu (zoogdieren). 

•  De techniek achter BLUE Piling past in de steeds strenger wordende geluidsnormering. Duitsland heeft hierin het voortouw genomen, maar de verwachting is dat dit in de komende jaren ook voor andere wateren gaat gelden.

 

Past in competentiegebied

“De verdere ontwikkeling van de BLUE Piling Technology past volledig in de kern van ons competentiegebied. Het is een veelbelovende, innovatieve aanvulling op ons aanbod in deze markt. Daarmee kunnen we onze klanten een belangrijke bijdrage bieden aan de succesvolle verdere ontwikkeling van de Offshore markt en uiteindelijk een verlaging van de prijs per megawatt bereiken. Samen met Jasper Winkes en zijn team gaan we de ontwikkeling van de BLUE Piling Technology voortzetten. Daarbij zijn we niet alleen investeerder, maar willen we nadrukkelijk ook onze kennis en expertise van de markt inbrengen,” aldus Jan Albert Westerbeek, executive director van IHC IQIP. “

 

Volgende generatie

Tests met de hamer met BLUE Piling Technology hebben uitgewezen dat de techniek van heien met water de toekomst heeft, maar dat aanpassingen nodig zijn om het commercieel toe te kunnen passen in de markt. IHC IQIP gaat aan de slag met een vernieuwde vorm van de BLUE Piling techniek en verwacht spoedig hier resultaten mee te boeken.

 

Tot volwassenheid brengen

De ontwikkelaar van de BLUE Piling Technology, Jasper Winkes, benadrukt dat er in de markt veel belangstelling is voor de techniek. “Ik ben enorm blij dat we in de gelegenheid worden gesteld deze techniek tot volwassenheid te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan de economische en ecologische verduurzaming van onze energieproductie. We zien goede kansen om de krachten te bundelen: innovatieve techniek samen met de marktspecifieke kennis van marktleider IHC IQIP.”

 

Over IHC IQIP

IHC IQIP is een wereldwijd opererende marktleider van Nederlandse oorsprong die innovatieve tools en slimme oplossingen levert voor het installeren en verwijderen van fundaties in de Offshore Wind, Olie & Gas, decommissioning en Coastal & Civil markt. IHC IQIP is in 2015 opgericht na het samenvoegen van vier bekende Royal IHC dochterondernemingen IHC Hydrohammer, IHC FUNDEX Equipment, IHC Handling Systems en IHC Sea Steel. Samen brengen we 200 jaar ervaring en expertise mee. Met onze passie voor service en innovatie voldoen we aan de eisen van een uiteenlopend klantenbestand, inclusief olie & gas organisaties, installatiebedrijven, ingenieursbureaus en overheidsinstanties.

Bron: IHC IQIP

Naar het overzicht